Home – Erfpachtopinie


Vraag nu direct een erfpachtopinie aan!Direct aanvragen!

Wat is een erfpachtopinie?

Bij erfpacht zijn de afspraken tussen de grondeigenaar en de erfpachter (‘de erfpachtvoorwaarden’) vastgelegd in een notariële akte en vaak ook in algemene voorwaarden. Deze erfpachtvoorwaarden zijn van invloed op de waarde van het erfpachtrecht. Er bestaan heel veel verschillende erfpachtvoorwaarden.

Daarom is het voor geldverstrekkers en kopers moeilijk om te bepalen of  erfpachtvoorwaarden ervoor zorgen dat de waarde van een erfpachtrecht ernstig wordt verminderd of onredelijke bepalingen bevat.

Om dit makkelijker te maken zijn er criteria opgesteld waarmee dit kan worden beoordeeld. Een erfpachtopinie is een verklaring aan de bank/financier waarin getoetst wordt of er juridische problemen aan de erfpachtsvoorwaarden zijn verbonden. In een erfpachtopinie (ook wel genoemd ‘notariële opinie’) worden bijvoorbeeld de hoogte van de canon, de looptijd van de erfpacht en de mogelijkheden om de erfpacht op te zeggen of om de afspraken te veranderen getoetst.

De punten waarnaar gekeken wordt zijn opgesteld voor alle banken door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en worden criteria genoemd.

Wij geven erfpachtopinies af en hebben daar ruime ervaring mee.

Kosten

Het afgeven van een erfpachtopinie voor een (1) perceel kost bij ons € 450,00 (inclusief 21% BTW). Mocht de opinie niet geheel groen zijn, dan bent u de kosten ook verschuldigd.

 Hoe lang duurt het afgeven van een erfpachtopinie?

In vrijwel alle gevallen kunnen wij de erfpachtopinie afgeven binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw opdracht en van de benodigde stukken. Wij sturen de erfpachtopinie meteen nadat hij klaar is naar u toe, zowel per post als per email.